Rededication and blessing of Naic major altars

Ang pagbababa ng tabing upang ilantad ang bagong altar mayor ng Parokya ng Naic.

Abril 26, 2007. Ika-2 ng hapon nang dumating ang banda musiko sa simbahan ng Naic. Naghanda ang sambayanan upang isagawa ang isang prusisyon. Itinakdang ilibot ang orihinal na imahe ng patrona, Imaculada Concepcion, sa kabayanan bago ito iluklok sa bagong altar bilang bahagi ng rededikasyon at pagbebendisyon sa altar mayor ng parokya.

Halos ika-2:30 na nang magsimula ang prusisyon. Pinaalalahanan pa ni Fr. Nonilon Tibayan, kura-paroko, ang mga magsisipag-prusisyon na magdala ng tubig sapagkat napakatindi ng sikat ng araw. Halos lahat naman ng sumama sa prusisyon ay may dala ring payong. Tinatayang nasa 200 hanggang 300 ang mga sumama sa prusisyon.

Matapos ang halos isang oras, nakabalik na sa simbahan ang sambayanan. Binagtas ng prusisyon ang kinagawiang ruta sa kabayanan.

Dahilan sa sinarhan, binuksang muli ang pinto ng simbahan upang ipasok ang ipinurusisyong imahe ng patrona. Mula sa karo, dinala ang imahe papasok ng simbahan, at saka iniluklok sa bago nitong luklukan. Sinalubong ng confetti mula pasukan hanggang harap ng altar ang imahe. Kasabay rin ng pagpasok sa imahe ay ang pagbasa sa sinumang kasaysayan ng altar mayor ng Parokya ng Naic. Sa mga ganitong tagpo ay isang telon—yari sa telang kulay imakuladang bughaw—pa ang nakataklob sa buong Altar Mayor.

Nagkaroon ng ilang minuto ang lahat upang makapagpahinga bago tuluyang isinagawa ang pinakatampok sa pagdiriwang. May miryendang inihanda sa Pastoral Church para sa mga taong mula at tagasuporta ng simbahan.

***

Halos ika-4:30 ng hapon, bago ang ganap na pagsisimula ng selebrasyon, muling binalikan ang kasaysayan ng altar mayor. Binigyang pugay ang pinagdaanan, maging ang mga taong may malalaking papel sa pagtataguyod ng altar.

Ilang sandali pa, nagsimula ang prusisyon ng mga banal sa simbahan. Gamit ang bagong krus ng ciriales na yari sa kahoy (tugma sa bagong bihis ng altar), pinangunahan ang pagpasok ng ilang mga relihiyoso, mga pari sa iba’t ibang parokya ng Cavite, ng kura-paroko, at ng obispo, Lubhang Kagalang-galang Luis Antonio Tagle. Sa mata ng NAIC ONLINE, kapansin-pansin ang pagiging emosyonal ni Fr. Tibayan habang pumapasok patungong altar—kapuna-puna ang pangingilid ng kanyang mga luha.

Pagsapit sa altar at matapos ang pananalangin, nagbendisyon ng tubig si Bishop Tagle. Binendisyunan din ng obispo ng holy water ang mga tao sa simbahan habang inaawit ang “Isang Pananampalataya.”

Kasunod ng pagbebendisyon, ang telon ay unti-unting ibinaba. Sa pagkaka-alis ng telon, lumantad na ang bagong mukha ng Altar Mayor ng simbahan. Bagaman binuksan na ang altar noong nakaraang linggo (saka na lamang tinakluban muli ng tela para sa selebrasyon ngayon), sadyang naging makapanindig-balahibo ang pagtanggap ng lahat nang mabuksan ang telon—nakalagay na ang imahe ng Hesus Resureccion sa pinakatuktok ng altar, ang imahe ng patrona, at may mga ilaw sa bawat lalagyan ng imahe. Ang magkabila ng patrona ay bakante gayong iluluklok ang mga santo ayon sa kanilang kapistahan: San Jose at San Isidro Labrador. Ang una ay bilang kabiyak ni Maria, at ang ikalawa bilang ikalawang patron ng Naic. Bilang karagdagan, inilagay ang Resureccion na may imahe rin ng krus sa likod bilang pag-alaalang ang krus at si Hesus ang daan tungo sa kalangitan.

Kani-kanyang paghanga at pagkamangha ang bawat Naicquenong nasa simbahan matapos maalis ang telon. Punung-puno ang simbahan ng mga deboto hindi lamang ng bayan, kundi ng ibang lugar hanggang Kamaynilaan. Ang mga monobloc na para pa sana sa salu-salo na nasa Hardin ni Maria, ipinasok na sa mga gilid ng simbahan upang makaupo pa ang marami. Iba’t ibang mukha ng Naicqueno ang nasa pagdiriwang: mula sa mga pinakapangkaraniwan hanggang sa mga pulitiko at elitista ng bayan.

Hindi kailanman mailalarawan gamit ang salita kung papaano ang sidhi ng mga sandaling ibinababa ang telon: ang kani-kanyang reaksyon ng sambayanan, ang maya’t mayang pagpapaputok ng kwitis, ang pagtugtog ng kampana, ang pagtugtog ng banda musiko, ang pag-awit ng koro, ang pagpapalipad ng mga kalapati sa altar, at ang halos ‘di mahintong palakpakan ng sambayanan.

Sa pagpapatuloy ng pagdiriwang patungo sa sunod na bahagi, sinimulan ni Bishop Tagle ang pag-awit ng panalangin. Samantala, nasa ika-5:15 ng hapon, sa Liturhiya, sa paawit na pagbasa, bigla-biglang nawala ang daloy ng kuryente—namatay ang lahat ng ilaw, electric fan at sound system sa simbahan. Hindi naman naantala ang daloy ng programa. Wala pang sampung minuto, naibalik ang liwanag sa altar at ang sound system gamit ang generator ng simbahan. Tuluyan din namang nagbalik ang normal na daloy ng kuryente bago matapos ang kabuuan ng “Liturhiya ng Salita.”

Sa homiliya ni Bishop Tagle, pinagtuunan niya ng pansin ang “kagandahan” batay na rin sa reaksyon ng sambayanan nang ipakilala ang bagong altar mayor. Gamit ang isang lathala ni Pope Benedict XVI, sinabi ng obispo na ang kagandahan ay hindi lamang aesthetic. Ang kagandahan umano ay hindi lamang ayon sa kulay, sa mga disenyo, sa garbo, sa mga linya, o sa pagkakalikha ng isang bagay. Sa konteksto ng selebrasyon, higit umanong magiging maganda kung mauunawaan ng sambayanan ang kahulugan ng pagdiriwang. Nawa umano ay mahikayat pang higit ang sambayanan na patuloy na magsalu-salo sa hapag ng Panginoon at lalo pang maunawaan ang kahulugan ng mga aral ng Diyos—sa ganito, pagwawakas ni Fr. Tibayan, ay masasabing ang sambayanan ng Naic ay “ang ganda…”

Matapos ang kabuuan ng Liturhiya, isinagawa na ang pagkokonsagra sa altar mayor. Paawit na sinambit ng koro ang Litanya, habang pinangunahan pa rin ng obispo ang pananalangin para sa rededikasyon at ang pagbubuhos ng langis sa altar (sa lamesa ibinuhos ang langis). Naghugas ng kamay ang obispo at saka dinala ng isang relihiyoso ang palayok na may bága. Inilagay ang palayok sa ibabaw ng lamesa saka binendisyunan ng obispo. Inalis din kapagdaka ang palayok upang isagawa naman ang paggagayak sa altar mayor.

Upang maisakatuparan ang kabuuang mukha ng bagong Altar Mayor, isa-isang dinala sa altar mula sa gitna ng simbahan ang mga gagamiting panggayak. Unang ipinasok ang plastic cover na isinapin sa lamesa ng altar. Isinunod ang altar cloth na ipinatong sa plastic. Dinala rin pa-altar ang bagong krus ng ciriales at mga kandilang walang sindi. Inilagay rin sa Patron ang kanyang sinag, at inalayan din ito ng mga bulaklak.

Nang maihanda o magayakan na ang Altar Mayor, isinagawa naman ang Pagsisindi ng Kandila. Isang kandilang may sindi ang ibinigay ng obispo sa kura-paroko. Sinindihan naman ng kura-paroko ang mga kandila sa altar habang inaawit ng koro ang “Pag-ibig Mo Ama.”

Nagpatuloy naman ang pagdiriwang sa pamamagitan ng Liturhiya ng Eukaristiya. Isinagawa ang pag-aalay kung saan nagpila ang marami sa sambayanan na may mga alay gaya ng goods at mga sobre, at ang tinapay at alak, at ang kalis.

Nang magwakas na ang buong pagdiriwang bago mag-ika-7 ng gabi, pinasalamatan ni Fr. Tibayan ang lahat ng nakiisa upang maisakatuparan ang altar: konseptuwalisasyon, konstruksyon, pag-aambagan.

Hindi naman magkamayaw ang marami sa pagkuha ng video at larawan ng bagong altar mayor nang magkaroon na ng pagkakataon upang makalapit sa altar.

Nagpatuloy ang selebrasyon sa pamamagitan ng salu-salo sa Hardin ni Maria, at munting konsiyerto ng mga korong pansimbahan na tinawag na “Harana kay Maria.”

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s